هایپر مارکت والیان تخفیف

آدرس : کرج، عظیمیه، بلوار استقلال، نرسیده به پل جانبازان
اشتراک گذاری در

کالای اساسی

چای

چای دو غزال 500 گرمی ساده
چای دو غزال 500 گرمی ساده
۲۹,۹۰۰تومان
چای دو غزال 500 گرمی اصل
چای دو غزال 500 گرمی اصل
۳۰,۰۰۰تومان
چای شهرزاد 500 گرمی معطر
چای شهرزاد 500 گرمی معطر
۲۹,۹۰۰تومان
چای کیسه ای 25 عددی معطر احمد
چای کیسه ای 25 عددی معطر احمد
۵,۴۸۰تومان
روغن آفتابگردان 1800 گرمی ویتامین دی اویلا
روغن آفتابگردان 1800 گرمی ویتامین دی اویلا
۱۱,۵۰۰تومان
روغن بدون پالم 810 گرمی فامیلا
روغن بدون پالم 810 گرمی فامیلا
۷,۲۰۰تومان
روغن سرخ کردنی فامیلا ۲۲۵۰ گرمی
روغن سرخ کردنی فامیلا ۲۲۵۰ گرمی
۱۱,۷۰۰تومان
روغن سرخ کردنی 810 گرمی اویلا
روغن سرخ کردنی 810 گرمی اویلا
۴,۴۰۰تومان
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی اویلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 1350 گرمی اویلا
۱۲,۰۰۰تومان
روغن کنجد تصفیه 500 گرمی اویلا
روغن کنجد تصفیه 500 گرمی اویلا
۳۱,۰۰۰تومان
روغن ذرت 1800 میلی لیتری فامیلا
روغن ذرت 1800 میلی لیتری فامیلا
۳۹,۵۰۰تومان
روغن زیتون 500 گرمی بدون بو فامیلا
روغن زیتون 500 گرمی بدون بو فامیلا
۳۲,۹۰۰تومان
روغن زیتون 250 گرمی بدون بو فامیلا
روغن زیتون 250 گرمی بدون بو فامیلا
۱۳,۲۰۰تومان
ذرت 900 گرمی فلونیا
ذرت 900 گرمی فلونیا
۱۰,۴۰۰تومان
ماکارونی پروانه ای زر
ماکارونی پروانه ای زر
۲,۲۰۰تومان
ماکارونی فرمی شقایق زر
ماکارونی فرمی شقایق زر
۲,۴۲۰تومان
ماکارونی گرامینیا ساده زر
ماکارونی گرامینیا ساده زر
۲,۴۲۰تومان
سویا سبحان
سویا سبحان
۲,۰۰۰تومان
ماکارونی پروانه ای سبزیجات زر
ماکارونی پروانه ای سبزیجات زر
۲,۸۷۵تومان
ماکارونی شلز سبزیجات زر
ماکارونی شلز سبزیجات زر
۲,۴۲۰تومان
ماکارونی پنه ریگاته ساده زر
ماکارونی پنه ریگاته ساده زر
۲,۴۲۰تومان
ماکارونی فرمی میکس مانا
ماکارونی فرمی میکس مانا
۲,۱۰۰تومان
جو پرک 700 گرمی فلونیا
جو پرک 700 گرمی فلونیا
۲,۷۵۰تومان
نودالیت مرغ ۱۷
نودالیت مرغ ۱۷
۲,۲۰۰تومان
لوبیا چیتی 700 گرمی فلونیا
لوبیا چیتی 700 گرمی فلونیا
۱۴,۵۰۰تومان
عدس درشت 900 گرمی ازل
عدس درشت 900 گرمی ازل
۱۱,۸۰۰تومان
لوبیا چیتی 900 گرمی فلونیا
لوبیا چیتی 900 گرمی فلونیا
۱۸,۹۸۰تومان
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی ازل
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی ازل
۱۸,۸۰۰تومان
دال عدس سمورک
دال عدس سمورک
۸,۵۰۰تومان
جوپرک سمورک
جوپرک سمورک
۳,۰۰۰تومان
ذرت 700 گرمی سمورک
ذرت 700 گرمی سمورک
۱۱,۷۰۰تومان
لپه باقلا 900 گرمی ازل
لپه باقلا 900 گرمی ازل
۱۱,۸۰۰تومان
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرمی فلونیا
مخلوط نخود و لوبیا 900 گرمی فلونیا
۱۳,۵۰۰تومان
لوبیا سفید 700 گرمی فلونیا
لوبیا سفید 700 گرمی فلونیا
۱۳,۵۰۰تومان
عدس 700 گرمی فلونیا
عدس 700 گرمی فلونیا
۹,۱۰۰تومان
لپه 900 گرمی فلونیا
لپه 900 گرمی فلونیا
۱۸,۶۰۰تومان
نودالیت گوشت
نودالیت گوشت
۲,۵۰۰تومان
نودالیت سبزیجات
نودالیت سبزیجات
۲,۵۰۰تومان
لپه 700 گرمی فلونیا
لپه 700 گرمی فلونیا
۱۳,۰۰۰تومان
لوبیا قرمز 700 گرمی فلونیا
لوبیا قرمز 700 گرمی فلونیا
۱۳,۸۰۰تومان
لپه ۸00 گرمی ازل
لپه ۸00 گرمی ازل
۱۳,۶۰۰تومان
لپه سلفون 500 گرمی ازل
لپه سلفون 500 گرمی ازل
۱۰,۰۰۰تومان
جو پرک سمورک
جو پرک سمورک
۳,۰۰۰تومان
لوبیا چشم بلبلی سمورک
لوبیا چشم بلبلی سمورک
۱۰,۲۰۰تومان
لوبیا کشاورزی 700 گرمی سمورک
لوبیا کشاورزی 700 گرمی سمورک
۱۴,۸۸۰تومان
عدس 700 گرمی سمورک
عدس 700 گرمی سمورک
۹,۱۵۰تومان
لپه باقالی سمورک
لپه باقالی سمورک
۹,۲۵۰تومان
سویا 200 گرمی داتیس
سویا 200 گرمی داتیس
۲,۳۷۰تومان
نودالیت قارچ
نودالیت قارچ
۲,۵۰۰تومان
رشته آش سلفون انسی
رشته آش سلفون انسی
۳,۴۰۰تومان
ماکارونی 1/4 مانا
ماکارونی 1/4 مانا
۳,۱۰۰تومان
پاستا نیمه آماده مانا
پاستا نیمه آماده مانا
۳,۵۰۰تومان
پاستا با طعم پیتزا
پاستا با طعم پیتزا
۳,۲۰۰تومان
چای چکش سبز
چای چکش سبز
۴۰,۰۰۰تومان
چای شکسته مهمان دوست ۵۰۰ گرمی
چای شکسته مهمان دوست ۵۰۰ گرمی
۱۶,۹۰۰تومان
چای سیلان معطر 450 گرمی فامیلا
چای سیلان معطر 450 گرمی فامیلا
۲۸,۹۰۰تومان
چای تی بگ ۱۰۰ عددی معطر دو غزال
چای تی بگ ۱۰۰ عددی معطر دو غزال
۱۸,۵۰۰تومان
چای معطر 500 گرمی احمد سیلان
چای معطر 500 گرمی احمد سیلان
۲۷,۶۸۰تومان
چای معطر ۱00 گرمی محمود
چای معطر ۱00 گرمی محمود
۴,۸۵۰تومان
چای ساده ۱00 گرمی گلستان
چای ساده ۱00 گرمی گلستان
۴,۸۵۰تومان
چای دو غزال ساده تی بگ 25 عددی
چای دو غزال ساده تی بگ 25 عددی
۵,۶۰۰تومان
چای دبش ۵۰۰ گرمی عطری
چای دبش ۵۰۰ گرمی عطری
۱۹,۰۰۰تومان
برنج جواهری دانه بلند زرین
برنج جواهری دانه بلند زرین
۱۸,۰۰۰تومان
برنج هاشمی معطر تالش
برنج هاشمی معطر تالش
۱۹,۰۰۰تومان
برنج صدری دانه طلا
برنج صدری دانه طلا
۱۵,۰۰۰تومان
برنج لاشه هاشمی
برنج لاشه هاشمی
۱۲,۰۰۰تومان
برنج دودی هیزمی
برنج دودی هیزمی
۱۸,۰۰۰تومان
برنج هاشمی ممتاز اعلا
برنج هاشمی ممتاز اعلا
۲۰,۰۰۰تومان
برنج هاشمی فوق اعلا
برنج هاشمی فوق اعلا
۱۸,۰۰۰تومان
ذرت فله ای
ذرت فله ای
۱۶,۰۰۰تومان
سویا فله ای
سویا فله ای
۴,۵۰۰تومان
قند شکسته فله ای
قند شکسته فله ای
۶,۰۰۰تومان
شکر فله ای
شکر فله ای
۴,۸۰۰تومان
جو پرک فله ای
جو پرک فله ای
۴,۰۰۰تومان
لوبیا چیتی فله ای
لوبیا چیتی فله ای
۱۸,۰۰۰تومان
لپه فله ای
لپه فله ای
۱۵,۰۰۰تومان
لوبیا سفید فله ای
لوبیا سفید فله ای
۲۰,۰۰۰تومان
عدس فله ای
عدس فله ای
۱۰,۰۰۰تومان
لوبیا قرمز فله ای
لوبیا قرمز فله ای
۱۵,۰۰۰تومان
چای بهاره لاهیجان فله ای
چای بهاره لاهیجان فله ای
۳۳,۰۰۰تومان
چای ممتاز لاهیجان
چای ممتاز لاهیجان
۳۵,۰۰۰تومان
چای قلم ساقدوش معطر
چای قلم ساقدوش معطر
۸۵,۰۰۰تومان
چای سوفیا تی بگ ۱۰۰ عددی
چای سوفیا تی بگ ۱۰۰ عددی
۱۵,۰۰۰تومان
رب 800 گرمی تبرک
رب 800 گرمی تبرک
۲۰,۰۰۰تومان
رب ۸۰۰ گرمی دلپذیر
رب ۸۰۰ گرمی دلپذیر
۶,۳۰۰تومان
نان روگنا سحر
نان روگنا سحر
۴,۲۵۰تومان
نان تست کوچک سحر
نان تست کوچک سحر
۴,۵۰۰تومان
نان تست بزرگ سحر
نان تست بزرگ سحر
۵,۵۰۰تومان
نان تست هفت غله سه نان
نان تست هفت غله سه نان
۷,۰۰۰تومان
نان تست سبوس سه نان
نان تست سبوس سه نان
۵,۵۰۰تومان
نان هات داگ سحر
نان هات داگ سحر
۵,۵۰۰تومان
نان همبرگر برش خورده سه نان‌
نان همبرگر برش خورده سه نان‌
۲,۰۰۰تومان
نان جو نان آوران
نان جو نان آوران
۴,۰۰۰تومان

محصولات لبنی

کشک

کشک مایع 500 گرمی دهکده نصر
کشک مایع 500 گرمی دهکده نصر
۶,۸۵۰تومان
کشک مایع ۲50 گرمی دهکده نصر
کشک مایع ۲50 گرمی دهکده نصر
۳,۷۰۰تومان
شیر طالبی میهن کوچک
شیر طالبی میهن کوچک
۲,۵۰۰تومان
دوغ 1 لیتری شتر اروانه
دوغ 1 لیتری شتر اروانه
۱۳,۰۰۰تومان
دوغ گازدار گرینه
دوغ گازدار گرینه
۳,۰۰۰تومان
دوغ نعنا 1/5 لیتری عالیس
دوغ نعنا 1/5 لیتری عالیس
۶,۰۰۰تومان
دوغ نعنا 1/5 لیتری میهن
دوغ نعنا 1/5 لیتری میهن
۵,۵۰۰تومان
دوغ ۳/۵ لیتری گلپايگان
دوغ ۳/۵ لیتری گلپايگان
۷,۵۰۰تومان
دوغ 1/5 لیتری با سبزی پگاه
دوغ 1/5 لیتری با سبزی پگاه
۵,۵۰۰تومان
شیر کاکائو یک لیتری میهن
شیر کاکائو یک لیتری میهن
۷,۰۰۰تومان
شیر نارگیل 1 لیتری عالیس
شیر نارگیل 1 لیتری عالیس
۶,۰۰۰تومان
شیر کاکائو یک لیتری پاکتی کاله
شیر کاکائو یک لیتری پاکتی کاله
۴,۲۰۰تومان
کشک 500 گرمی سمیه
کشک 500 گرمی سمیه
۸,۷۰۰تومان
کشک 660 گرمی رازک
کشک 660 گرمی رازک
۹,۸۰۰تومان
کشک شیشه ای 700 گرمی دهکده نصر
کشک شیشه ای 700 گرمی دهکده نصر
۸,۵۰۰تومان
خامه پاکتی 200 سی سی کاله
خامه پاکتی 200 سی سی کاله
۵,۰۰۰تومان
خامه استریل پاک
خامه استریل پاک
۴,۰۰۰تومان
خامه استریل دامداران ۲۰۰ گرمی
خامه استریل دامداران ۲۰۰ گرمی
۳,۵۰۰تومان
شیر پاکتی استریزه پاک
شیر پاکتی استریزه پاک
۹,۰۰۰تومان
خامه استریل 200 میل پگاه
خامه استریل 200 میل پگاه
۴,۰۰۰تومان
شیر پاکتی پرچرب یک لیتری دومینو
شیر پاکتی پرچرب یک لیتری دومینو
۵,۰۰۰تومان
شیر عسل 200 سی سی دومینو
شیر عسل 200 سی سی دومینو
۲,۰۰۰تومان
شیر کاکائو 200 سی سی دومینو
شیر کاکائو 200 سی سی دومینو
۲,۵۰۰تومان
دوغ 1/5 لیتری گازدار پاک
دوغ 1/5 لیتری گازدار پاک
۵,۰۰۰تومان
دوغ بدون گاز دامداران با طعم پونه
دوغ بدون گاز دامداران با طعم پونه
۵,۰۰۰تومان
دوغ کفیر 1/5 لیتری پگاه
دوغ کفیر 1/5 لیتری پگاه
۶,۰۰۰تومان
دوغ کفیر 1/5 لیتری کاله
دوغ کفیر 1/5 لیتری کاله
۶,۰۰۰تومان
ماست سبو کم چرب دو کیلویی پروبیوتیک
ماست سبو کم چرب دو کیلویی پروبیوتیک
۱۲,۳۰۰تومان
ماست کم چرب 1500 گرمی میهن
ماست کم چرب 1500 گرمی میهن
۹,۵۰۰تومان
ماست هم زده پرچرب دو کیلویی میهن
ماست هم زده پرچرب دو کیلویی میهن
۱۳,۸۰۰تومان
ماست سرشیر دار ۹۰۰ گرمی میهن
ماست سرشیر دار ۹۰۰ گرمی میهن
۱۰,۰۰۰تومان
ماست پرچرب دو کیلویی میهن
ماست پرچرب دو کیلویی میهن
۱۲,۱۰۰تومان
ماست ایسلندی 900 گرمی کاله
ماست ایسلندی 900 گرمی کاله
۱۲,۵۰۰تومان
ماست چکیده موسیر 7 درصد چربی کاله
ماست چکیده موسیر 7 درصد چربی کاله
۵,۸۰۰تومان
ماست دامداران خامه دار
ماست دامداران خامه دار
۶,۵۰۰تومان
ماست پروبیوتیک ۸۰۰ گرمی دامداران
ماست پروبیوتیک ۸۰۰ گرمی دامداران
۵,۰۰۰تومان
ماست دبه ای 2200 گرمی کم چرب پگاه
ماست دبه ای 2200 گرمی کم چرب پگاه
۱۰,۵۰۰تومان
ماست 900 گرمی کم چرب دامداران
ماست 900 گرمی کم چرب دامداران
۶,۵۰۰تومان
پنیر پیتزا 500 گرمی 9595
پنیر پیتزا 500 گرمی 9595
۲۰,۵۰۰تومان
پنیر پیتزا رنده 180 گرمی کاله
پنیر پیتزا رنده 180 گرمی کاله
۶,۳۰۰تومان
پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی پگاه
پنیر پیتزا ورقه ای 180 گرمی پگاه
۹,۰۰۰تومان
پنیر پیتزا رنده شده کاله
پنیر پیتزا رنده شده کاله
۲۰,۹۰۰تومان
تخم مرغ ۶ عددی لبخند طلایی
تخم مرغ ۶ عددی لبخند طلایی
۶,۸۰۰تومان
تخم مرغ 6 عددی البرز
تخم مرغ 6 عددی البرز
۶,۷۰۰تومان
تخم مرغ 30 عددی البرز
تخم مرغ 30 عددی البرز
۲۳,۰۰۰تومان
تخم مرغ 20 عددی البرز
تخم مرغ 20 عددی البرز
۲۰,۷۰۰تومان
تخم مرغ 9 عددی البرز
تخم مرغ 9 عددی البرز
۱۰,۰۰۰تومان
تخم مرغ 15 عددی البرز
تخم مرغ 15 عددی البرز
۱۵,۷۰۰تومان
پنیر ۱۰۰ گرمی پاک
پنیر ۱۰۰ گرمی پاک
۱,۳۵۰تومان
پنیر ۳۰۰ گرمی رامک
پنیر ۳۰۰ گرمی رامک
۶,۳۰۰تومان
پنیر املی خامه‌ای
پنیر املی خامه‌ای
۲,۳۰۰تومان
پنیر بلغاری ۴۰۰ گرم پگاه
پنیر بلغاری ۴۰۰ گرم پگاه
۹,۵۰۰تومان
کره ۲۰۰ گرمی شکلی
کره ۲۰۰ گرمی شکلی
۳۵۰تومان
کره ۱۰۰ گرمی حیوانی آذربایجان
کره ۱۰۰ گرمی حیوانی آذربایجان
۴,۵۰۰تومان

شوینده و بهداشتی

مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده

بوگیر فاضلاب ۱۵ رووف
بوگیر فاضلاب ۱۵ رووف
۵,۶۰۰تومان
پاک کننده حمام و شیرآلات اکتیو
پاک کننده حمام و شیرآلات اکتیو
۷,۵۰۰تومان
پاک کننده سرویس بهداشتی رافونه
پاک کننده سرویس بهداشتی رافونه
۵,۴۵۵تومان
شامپو بدن بس خنک کننده
شامپو بدن بس خنک کننده
۷,۰۲۰تومان
شامپو سر اکتیو موهای معمولی
شامپو سر اکتیو موهای معمولی
۹,۶۳۰تومان
شامپو کودک 750 میل جانسون
شامپو کودک 750 میل جانسون
۲۲,۰۰۰تومان
مایع ظرف شویی لیمو ۱۰۰۰ بس
مایع ظرف شویی لیمو ۱۰۰۰ بس
۳,۶۴۰تومان
قرص ظرفشویی کوانتوم 40 عددی فینیش
قرص ظرفشویی کوانتوم 40 عددی فینیش
۱۶۰,۰۰۰تومان
نمک ظرفشویی 1/5 کیلویی فینیش
نمک ظرفشویی 1/5 کیلویی فینیش
۵۰,۰۰۰تومان
شامپو سیر 300 گرمی صحت
شامپو سیر 300 گرمی صحت
۵,۸۳۵تومان
شامپو 300 گرمی بابونه صحت
شامپو 300 گرمی بابونه صحت
۴۲,۱۵۰تومان
شامپو سدر 300 گرمی صحت
شامپو سدر 300 گرمی صحت
۵,۸۳۶تومان
شامپو سدر یک لیتری صحت
شامپو سدر یک لیتری صحت
۹,۳۷۵تومان
شامپو 300 گرمی زیتون صحت
شامپو 300 گرمی زیتون صحت
۳,۸۳۹تومان
شامپو شبنم ۱ لیتری
شامپو شبنم ۱ لیتری
۱۰,۸۰۰تومان
شامپو کلیر 400 میل
شامپو کلیر 400 میل
۴۰,۰۰۰تومان
شامپو بدن انار داو
شامپو بدن انار داو
۲۲,۰۰۰تومان
شامپو بدن مغذی پوست داو
شامپو بدن مغذی پوست داو
۲۲,۰۰۰تومان
خمیر دندان سفید کننده وی وان
خمیر دندان سفید کننده وی وان
۱۳,۸۰۰تومان
خمیردندان سیگنال محافظت کامل 8 کاره
خمیردندان سیگنال محافظت کامل 8 کاره
۱۶,۰۰۰تومان
کرم کاسه ای عسل ساویز
کرم کاسه ای عسل ساویز
۱۰,۵۰۰تومان
کرم کاسه ای سیب ساویز
کرم کاسه ای سیب ساویز
۱۰,۵۰۰تومان
مایع لباسشویی البسه رنگی 2 لیتری سافتلن
مایع لباسشویی البسه رنگی 2 لیتری سافتلن
۲۴,۳۰۰تومان
مایع لباسشویی رنگی سافتلن ۲ لیتری
مایع لباسشویی رنگی سافتلن ۲ لیتری
۲۴,۳۰۰تومان
مایع دستشویی عطری ۲۵۰۰ بس (قرمز)
مایع دستشویی عطری ۲۵۰۰ بس (قرمز)
۱۰,۷۰۰تومان
شامپو بچه ۳00 گرمی فیروز
شامپو بچه ۳00 گرمی فیروز
۵,۰۰۰تومان
شامپو بدن داو نارگیل 250 میل
شامپو بدن داو نارگیل 250 میل
۲۲,۰۰۰تومان
سفید کننده ۷۰۰ گرمی ساده کیجا
سفید کننده ۷۰۰ گرمی ساده کیجا
۲,۷۰۰تومان
مایع دستشویی طرح اس صورتی اوه
مایع دستشویی طرح اس صورتی اوه
۷,۳۸۰تومان
مایع دستشویی طرح اس سفید کوچک اوه
مایع دستشویی طرح اس سفید کوچک اوه
۷,۳۸۰تومان
مایع دستشویی شفاف ۴50 گرمی اکتیو
مایع دستشویی شفاف ۴50 گرمی اکتیو
۱۰,۸۱۰تومان
مایع دستشویی کرمی 350 گرمی صورتی اکتیو
مایع دستشویی کرمی 350 گرمی صورتی اکتیو
۶,۰۰۰تومان
شامپو فلفل پرژک
شامپو فلفل پرژک
۱۰,۹۰۰تومان
شامپو مولتی ویتامین گلرنگ مخصوص موهای خشک
شامپو مولتی ویتامین گلرنگ مخصوص موهای خشک
۷,۳۵۰تومان
شامپو سان سیلک موهای معمولی
شامپو سان سیلک موهای معمولی
۱۳,۰۰۰تومان
مایع دستشویی کرمی آلوئه ورا 400 گرمی
مایع دستشویی کرمی آلوئه ورا 400 گرمی
۵,۹۵۰تومان
نمک ماشین ظرفشویی توتال
نمک ماشین ظرفشویی توتال
۲۵,۰۰۰تومان
خوشبو کننده ماشین ظرفشویی فینیش
خوشبو کننده ماشین ظرفشویی فینیش
۲۵,۰۰۰تومان
صابون عطری حیات نارگیل
صابون عطری حیات نارگیل
۹,۱۸۰تومان
صابون گلنار سبز
صابون گلنار سبز
۱۴,۴۶۰تومان
صابون لوکس ۹۰ گرمی
صابون لوکس ۹۰ گرمی
۱,۳۰۰تومان
صابون بچه 75 گرمی فیروز
صابون بچه 75 گرمی فیروز
۲,۴۰۰تومان
صابون گلیسرینه 100 گرمی فیروز
صابون گلیسرینه 100 گرمی فیروز
۵,۹۰۰تومان
صابون 175 گرمی پاامولیو
صابون 175 گرمی پاامولیو
۶,۰۰۰تومان
خمیر دندان نسیم
خمیر دندان نسیم
۲,۵۰۰تومان
خمیر دندان کودک کیتی میسویک
خمیر دندان کودک کیتی میسویک
۱۵,۰۰۰تومان
صابون لوکس خارجی
صابون لوکس خارجی
۵,۰۰۰تومان
خمیر دندان مریدنت دارچین و نعنا
خمیر دندان مریدنت دارچین و نعنا
۴,۳۰۰تومان
خمیردندان سیگنال سفید کننده
خمیردندان سیگنال سفید کننده
۲۲,۰۰۰تومان
خمیردندان وایت نو سیگنال مردانه
خمیردندان وایت نو سیگنال مردانه
۳۰,۰۰۰تومان
خمیر دندان سنسود این اریجینال
خمیر دندان سنسود این اریجینال
۲۰,۰۰۰تومان
خمیردندان 8 کاره وی وان
خمیردندان 8 کاره وی وان
۱۳,۸۰۰تومان
کرم کاسه ای خیار ساویز
کرم کاسه ای خیار ساویز
۱۰,۵۰۰تومان
کرم کاسه ای انار ساویز
کرم کاسه ای انار ساویز
۱۰,۵۰۰تومان
پودر بچه 120 گرمی فیروز
پودر بچه 120 گرمی فیروز
۲,۱۹۰تومان
‌شیر پاکن ساویز
‌شیر پاکن ساویز
۳,۲۵۰تومان
کرم دست و صورت 140 گرمی ساویز
کرم دست و صورت 140 گرمی ساویز
۸,۱۰۰تومان
مایع دستشویی طرح اس سفید 4 لیتری اوه
مایع دستشویی طرح اس سفید 4 لیتری اوه
۲۶,۸۵۰تومان
مایع دستشویی ۲۰۰۰ گرمی اکتیو _ نارنجی
مایع دستشویی ۲۰۰۰ گرمی اکتیو _ نارنجی
۹,۹۴۰تومان
تمیز کننده 4 لیتری من
تمیز کننده 4 لیتری من
۱۲,۸۳۶تومان
سفید کننده 4 لیتری معطر کیجا
سفید کننده 4 لیتری معطر کیجا
۱۲,۱۰۰تومان
سفید کننده معطر گلرنگ 4 لیتری
سفید کننده معطر گلرنگ 4 لیتری
۱۴,۳۰۰تومان
شامپو فیروز 300 سی سی
شامپو فیروز 300 سی سی
۵,۰۰۰تومان
مایع لباسشویی 2/7 مشکی الگانس پرسیل
مایع لباسشویی 2/7 مشکی الگانس پرسیل
۴۸,۰۰۰تومان
مایع لباسشویی 2/7 رنگی پرسیل
مایع لباسشویی 2/7 رنگی پرسیل
۱۹,۵۰۰تومان
جرمگیر صاف
جرمگیر صاف
۴,۶۳۰تومان
جرمگیر خانه رویایی گلرنگ
جرمگیر خانه رویایی گلرنگ
۲,۲۵۰تومان
مایع لباسشویی 1 لیتری رنگی لاوندر پرسیل
مایع لباسشویی 1 لیتری رنگی لاوندر پرسیل
۷,۸۰۰تومان
نرم کننده لباس هاله ۱ لیتری
نرم کننده لباس هاله ۱ لیتری
۳,۰۸۰تومان
اسپری چند منظوره دامستوس
اسپری چند منظوره دامستوس
۱۲,۶۰۰تومان
پاک کننده سطوح چرمی رافونه
پاک کننده سطوح چرمی رافونه
۷,۹۲۴تومان
سفید کننده یک لیتری کیجا
سفید کننده یک لیتری کیجا
۲,۲۰۰تومان
مایع لباس کودک 1/5 لیتری فیروز آبی
مایع لباس کودک 1/5 لیتری فیروز آبی
۱۲,۹۰۰تومان
نوار بهداشتی مشبک نازگل
نوار بهداشتی مشبک نازگل
۱۰,۴۴۹تومان
نوار بالدار بزرگ مرسی
نوار بالدار بزرگ مرسی
۱,۹۰۷تومان
پوشک پرمیس بزرگ
پوشک پرمیس بزرگ
۱۹,۴۰۰تومان
دستمال حوله ای دو قلو پاپیا
دستمال حوله ای دو قلو پاپیا
۹,۱۰۰تومان
دستمال بی‌تا ۹ قلو رنگی
دستمال بی‌تا ۹ قلو رنگی
۱۴,۶۰۰تومان
مولفیکس نرمال سایز 3 جدید
مولفیکس نرمال سایز 3 جدید
۳۰,۰۰۰تومان
مولفیکس نرمال سایز 4 جدید
مولفیکس نرمال سایز 4 جدید
۳۰,۰۰۰تومان
مولفیکس نرمال سایز 5
مولفیکس نرمال سایز 5
۳۰,۰۰۰تومان
دستمال 300 برگ مرحبا
دستمال 300 برگ مرحبا
۲,۷۵۰تومان
مولفیکس دوبل سایز 3 جدید
مولفیکس دوبل سایز 3 جدید
۸۵,۰۰۰تومان
دستمال توالت پاپیا 2 رول
دستمال توالت پاپیا 2 رول
۸,۰۰۰تومان
دستمال 300 برگ گلریز معطر
دستمال 300 برگ گلریز معطر
۳,۴۰۰تومان
دستمال دلسی 2 قلو نازگل
دستمال دلسی 2 قلو نازگل
۱۰,۲۰۰تومان
دستمال دلسی 8 قلو نلزگل
دستمال دلسی 8 قلو نلزگل
۳۹,۳۰۰تومان
پودر ماشین هوم کر
پودر ماشین هوم کر
۴,۴۲۴تومان
پودر لباسشویی دستی سافتلن
پودر لباسشویی دستی سافتلن
۳,۸۳۵تومان
پودر ماشین لباسشویی حاوی صابون سافتلن
پودر ماشین لباسشویی حاوی صابون سافتلن
۵,۲۲۲تومان
پودر ماشینی 500 گرم پرسیل
پودر ماشینی 500 گرم پرسیل
۵,۹۶۰تومان
پودر ماشین ۴ کیلویی پرسیل
پودر ماشین ۴ کیلویی پرسیل
۲۷,۷۰۰تومان
سفید کننده ۴ لیتری اکتیو
سفید کننده ۴ لیتری اکتیو
۱۰,۶۰۰تومان
شامپو نرم کننده لطیفه ۵۰۰ گرمی
شامپو نرم کننده لطیفه ۵۰۰ گرمی
۴,۸۳۰تومان
نرم کننده موی سر مولتی گلرنگ
نرم کننده موی سر مولتی گلرنگ
۱۳,۰۰۰تومان

نوشیدنی

آبمیوه

آب آلبالو 1 لیتری سن ایچ
آب آلبالو 1 لیتری سن ایچ
۱۰,۰۰۰تومان
آبمیوه انگور سفید ۲۰۰ سی‌سی
آبمیوه انگور سفید ۲۰۰ سی‌سی
۱,۲۰۰تومان
رد مارک 50 گرمی نسکافه
رد مارک 50 گرمی نسکافه
۲۰,۰۰۰تومان
کافی میت 170 گرمی نستله
کافی میت 170 گرمی نستله
۱۵,۰۰۰تومان
کافی کریمر مولتی کافه
کافی کریمر مولتی کافه
۱۵,۶۰۰تومان
پودر نسکافه
پودر نسکافه
۱,۵۰۰تومان
هات چاکلت 12عددی محمود
هات چاکلت 12عددی محمود
۱۷,۰۰۰تومان
هات چاکلت تاپریکا
هات چاکلت تاپریکا
۲۵,۹۹۰تومان
علی کافه بلک
علی کافه بلک
۸۵,۰۰۰تومان
کافی میکس 24 عددی محمود
کافی میکس 24 عددی محمود
۱۹,۰۰۰تومان
کاپوچینو 20 عددی محمود
کاپوچینو 20 عددی محمود
۱۹,۰۰۰تومان
قهوه ترک لایت پندار
قهوه ترک لایت پندار
۱۴,۹۰۰تومان
کاپوچینو کلاسیک مولتی کافه
کاپوچینو کلاسیک مولتی کافه
۲۵,۲۰۰تومان
کافی میکس بدون شکر مولتی کافه
کافی میکس بدون شکر مولتی کافه
۳۷,۳۰۰تومان
شکلات داغ مولتی کافه
شکلات داغ مولتی کافه
۳۰,۵۰۰تومان
کاپوچینو تروبیکا
کاپوچینو تروبیکا
۴۰,۰۰۰تومان
آبمیوه پرتقال 200 سی سی سان استار
آبمیوه پرتقال 200 سی سی سان استار
۲,۰۰۰تومان
آبمیوه انبه 200 سی سی سان استار
آبمیوه انبه 200 سی سی سان استار
۱,۵۰۰تومان
آبمیوه پرتقال تو سرخ یک لیتری سن ایچ
آبمیوه پرتقال تو سرخ یک لیتری سن ایچ
۱۲,۰۰۰تومان
نوشابه خانواده پپسی
نوشابه خانواده پپسی
۴,۵۰۰تومان
نوشابه قوطی هی دی
نوشابه قوطی هی دی
۱,۸۰۰تومان
نوشابه 300 سی سی میراندا
نوشابه 300 سی سی میراندا
۹۵۰تومان
آبمیوه گازدار 1 لیتری آلبالو ساندیس
آبمیوه گازدار 1 لیتری آلبالو ساندیس
۴,۰۰۰تومان
آبمیوه گازدار 1 لیتری لیمو ساندیس
آبمیوه گازدار 1 لیتری لیمو ساندیس
۴,۰۰۰تومان
آبمیوه گازدار سیب ساندیس
آبمیوه گازدار سیب ساندیس
۲,۶۰۰تومان
آب پرتقال یک لیتری سان استار
آب پرتقال یک لیتری سان استار
۱۱,۰۰۰تومان
نکتار هلو یک لیتری کامبی‌دام
نکتار هلو یک لیتری کامبی‌دام
۱۰,۰۰۰تومان
نکتار هفت میوه یک لیتری سن‌ایچ
نکتار هفت میوه یک لیتری سن‌ایچ
۱۰,۰۰۰تومان
شربت پرتقال 2/5 کیلویی سن سون
شربت پرتقال 2/5 کیلویی سن سون
۲۸,۰۰۰تومان
شربت آلبالو 3 لیتری ویجن
شربت آلبالو 3 لیتری ویجن
۲۴,۰۰۰تومان
نوشیدنی باواریا لیمو
نوشیدنی باواریا لیمو
۸,۰۰۰تومان
آبمیوه مخلوط سبزیجات یک لیتری سن ایچ
آبمیوه مخلوط سبزیجات یک لیتری سن ایچ
۱۴,۰۰۰تومان
آبمیوه زرشک ۱ لیتری
آبمیوه زرشک ۱ لیتری
۶,۰۰۰تومان
آبمیوه سیب 1 لیتری تکدانه
آبمیوه سیب 1 لیتری تکدانه
۱۱,۰۰۰تومان
شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ
شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ
۲۲,۰۰۰تومان
شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ
شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ
۲۲,۰۰۰تومان
آب آناناس یک لیتری سن ایچ
آب آناناس یک لیتری سن ایچ
۷,۰۰۰تومان
آبمیوه آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ
آبمیوه آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ
۹,۵۰۰تومان
آبمیوه انار یک لیتری سن ایچ
آبمیوه انار یک لیتری سن ایچ
۱۲,۰۰۰تومان
آبمیوه مخلوط میوه های گرمسیری ۱ لیتری
آبمیوه مخلوط میوه های گرمسیری ۱ لیتری
۱۰,۰۰۰تومان
نکتار هفت میوه یک لیتری کامبی دام
نکتار هفت میوه یک لیتری کامبی دام
۱۰,۰۰۰تومان
شربت شیشه ای پرتقال ۷۸۰
شربت شیشه ای پرتقال ۷۸۰
۱۱,۰۰۰تومان
شربت هندوانه ۷۸۰ گرمی سن ایچ
شربت هندوانه ۷۸۰ گرمی سن ایچ
۸,۰۰۰تومان
شربت گلاب زعفران ممتاز بهارستان
شربت گلاب زعفران ممتاز بهارستان
۱۴,۲۰۰تومان
شربت شیشه ای موهیتو سن سون
شربت شیشه ای موهیتو سن سون
۷,۷۰۰تومان
رانی هلو
رانی هلو
۳,۵۰۰تومان
رانی آناناس
رانی آناناس
۳,۵۰۰تومان
رانی انگور قرمز
رانی انگور قرمز
۲,۰۰۰تومان
رانی انبه
رانی انبه
۳,۵۰۰تومان
هایپ خارجی
هایپ خارجی
۱۸,۰۰۰تومان

تنقلات

کیک و کلوچه و بیسکوییت

کارامل مغزدار میوه ای چیچک
کارامل مغزدار میوه ای چیچک
۲,۰۰۰تومان
شکلات پاکتی تلخ چیچک
شکلات پاکتی تلخ چیچک
۱۰,۰۰۰تومان
شکلات پاکتی نارگیلی چیچک
شکلات پاکتی نارگیلی چیچک
۷,۰۰۰تومان
پودر کیک رویال هویج رشد
پودر کیک رویال هویج رشد
۱۲,۹۰۰تومان
پودر ژله انار فرمند
پودر ژله انار فرمند
۲,۳۰۰تومان
پودر ژله هلو فرمند
پودر ژله هلو فرمند
۳,۵۰۰تومان
پودر ژله آلبالو فرمند
پودر ژله آلبالو فرمند
۳,۵۰۰تومان
پودر ژله پرتقال فرمند
پودر ژله پرتقال فرمند
۳,۵۰۰تومان
پودر ژله انبه فرمند
پودر ژله انبه فرمند
۳,۵۰۰تومان
پودر ژلاتین فرمند
پودر ژلاتین فرمند
۵,۰۰۰تومان
پودر ژله آناناس فرمند
پودر ژله آناناس فرمند
۳,۵۰۰تومان
پودر ژله طالبی فرمند
پودر ژله طالبی فرمند
۳,۵۰۰تومان
پودر ژله موز فرمند
پودر ژله موز فرمند
۳,۵۰۰تومان
پود کیک وانیلی کاکائویی با روکش شکلات
پود کیک وانیلی کاکائویی با روکش شکلات
۸,۰۰۰تومان
پودر کیک کاکائویی رشد
پودر کیک کاکائویی رشد
۶,۵۰۰تومان
پودر کیک رد ولت رشد
پودر کیک رد ولت رشد
۱۲,۹۰۰تومان
پودر کیک خامه کاکائو رشد
پودر کیک خامه کاکائو رشد
۹,۹۰۰تومان
پاستیل 45 گرمی شیبا
پاستیل 45 گرمی شیبا
۱,۰۰۰تومان
پاستیل200 گرمی شیبا
پاستیل200 گرمی شیبا
۵,۰۰۰تومان
پاستیل 100 گرمی شیبا
پاستیل 100 گرمی شیبا
۲,۰۰۰تومان
پاستیل بدون شکر شیبا
پاستیل بدون شکر شیبا
۴,۰۰۰تومان
شوکو بیسکوئیت شیری باراکا
شوکو بیسکوئیت شیری باراکا
۱,۵۰۰تومان
ساقه طلایی جمانه
ساقه طلایی جمانه
۱,۵۰۰تومان
بيسکوئيت هپی جو جمانه
بيسکوئيت هپی جو جمانه
۲,۰۰۰تومان
بيسکوئيت ماری شیرین عسل
بيسکوئيت ماری شیرین عسل
۱,۰۰۰تومان
بيسکوئيت کرم دار تیفانی
بيسکوئيت کرم دار تیفانی
۵,۰۰۰تومان
بيسکوئيت خوشه کاکائویی جمانه
بيسکوئيت خوشه کاکائویی جمانه
۳,۰۰۰تومان
بيسکوئيت مادر عسلی
بيسکوئيت مادر عسلی
۱,۵۰۰تومان
بيسکوئيت مادر ممتاز
بيسکوئيت مادر ممتاز
۳,۰۰۰تومان
شکلات شیری 21 گرمی الیت
شکلات شیری 21 گرمی الیت
۷,۰۰۰تومان
کلوچه 12 عددی نارگیلی نادری
کلوچه 12 عددی نارگیلی نادری
۱۵,۰۰۰تومان
چیپس فلفلی متوسط مزمز
چیپس فلفلی متوسط مزمز
۲,۰۰۰تومان
چیپس ساده متوسط چی توز
چیپس ساده متوسط چی توز
۲۰,۰۰۰تومان
چیپس کچاپ تاپیس
چیپس کچاپ تاپیس
۲,۰۰۰تومان
پاپ کرن پنیری تاپیس بزرگ
پاپ کرن پنیری تاپیس بزرگ
۲,۰۰۰تومان
کیک برانی رضوی
کیک برانی رضوی
۱,۵۰۰تومان
شکلات تابلت مغزدار سفید
شکلات تابلت مغزدار سفید
۷,۰۰۰تومان
تافی کره ای کاکائویی آدرین
تافی کره ای کاکائویی آدرین
۱,۰۰۰تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری
تخمه آفتابگردان شمشیری
۲۴,۰۰۰تومان
تخمه هندوانه
تخمه هندوانه
۴۰,۰۰۰تومان
تخمه هندوانه گلپر
تخمه هندوانه گلپر
۳۰,۰۰۰تومان
تخمه آفتابگردان شور
تخمه آفتابگردان شور
۱۸,۹۹۰تومان
تخمه آفتابگردان گلپر شور
تخمه آفتابگردان گلپر شور
۱۸,۹۹۰تومان
تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو گوشتی
۵۰,۰۰۰تومان
سویا آجیل
سویا آجیل
۱۴,۰۰۰تومان
تخمه آفتابگردان رژیمی لیمویی
تخمه آفتابگردان رژیمی لیمویی
۲۵,۰۰۰تومان
شکلات کادویی گرند باراکا
شکلات کادویی گرند باراکا
۱۴,۰۰۰تومان
تخمه لیمویی
تخمه لیمویی
۲۵,۰۰۰تومان
تخم ژاپنی
تخم ژاپنی
۵۰,۰۰۰تومان
کشمش سبز
کشمش سبز
۵۰,۰۰۰تومان
انجیر ممتاز
انجیر ممتاز
۱۰۰,۰۰۰تومان
فندق با پوست
فندق با پوست
۵۵,۰۰۰تومان
توت خشک
توت خشک
۱۲۰,۰۰۰تومان
بادام زمینی ریز
بادام زمینی ریز
۳۰,۰۰۰تومان
گردو سفید درجه 1
گردو سفید درجه 1
۱۸۰,۰۰۰تومان

غذای آماده و کنسرو جات

غذای آماده

الویه بزرگ مرغ نامی نو
الویه بزرگ مرغ نامی نو
۸,۰۰۰تومان
الویه کوچک کالباس نامی نو
الویه کوچک کالباس نامی نو
۴,۰۰۰تومان
الویه کوچک مرغ نامی نو
الویه کوچک مرغ نامی نو
۴,۰۰۰تومان
سالاد مرغ طلایی کوچک نامی نو
سالاد مرغ طلایی کوچک نامی نو
۷,۰۰۰تومان
ساندویچ کلاب
ساندویچ کلاب
۴,۰۰۰تومان
ساندویچ باگت کالباس مرغ
ساندویچ باگت کالباس مرغ
۱۰,۰۰۰تومان
سالاد ماکارونی نامی نو کوچک
سالاد ماکارونی نامی نو کوچک
۴,۰۰۰تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بسحر
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بسحر
۷,۰۰۰تومان
کنسرو لوبیا چیتی بهروز
کنسرو لوبیا چیتی بهروز
۶,۹۰۰تومان
کنسرو مایه ماکارونی دلپذیر
کنسرو مایه ماکارونی دلپذیر
۴,۱۰۰تومان
کمپوت آناناس 565 گرمی توکا
کمپوت آناناس 565 گرمی توکا
۲۰,۰۰۰تومان
کمپوت سیب سحر
کمپوت سیب سحر
۴,۸۰۰تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بهروز
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بهروز
۸,۵۰۰تومان
کنسرو خوراک بادمجان بهروز
کنسرو خوراک بادمجان بهروز
۵,۳۵۰تومان
کنسرو کشک بادمجان بهروز
کنسرو کشک بادمجان بهروز
۴,۷۰۰تومان
ترشی انبه طایره
ترشی انبه طایره
۲۹,۵۰۰تومان
ترشی انبه شیرین و ترش 700 گرمی
ترشی انبه شیرین و ترش 700 گرمی
۲۹,۵۰۰تومان
ترشی بندری کاساندا
ترشی بندری کاساندا
۷,۹۰۰تومان
ترشی مخلوط کاساندا
ترشی مخلوط کاساندا
۸,۸۰۰تومان
سیر ترشی کاساندا
سیر ترشی کاساندا
۱۵,۰۰۰تومان
سیر مروارید کاساندا
سیر مروارید کاساندا
۱۶,۵۰۰تومان
کنسرو خورشت قرمه سبزی اسانا
کنسرو خورشت قرمه سبزی اسانا
۳,۰۰۰تومان
کمپوت سیب شایان
کمپوت سیب شایان
۳,۵۰۰تومان
زيتون با هسته 700 گرمی کاساندا
زيتون با هسته 700 گرمی کاساندا
۱۴,۵۰۰تومان
خیارشور ممتاز کاساندا
خیارشور ممتاز کاساندا
۱۰,۰۰۰تومان
ترشی فلفل کاساندا
ترشی فلفل کاساندا
۶,۵۰۰تومان
خیار شور ویژه 680 گرمی کاساندا
خیار شور ویژه 680 گرمی کاساندا
۸,۸۰۰تومان
زيتون بنیامین
زيتون بنیامین
۱۰,۹۰۰تومان
زيتون 700 گرمی بی هسته کاساندا
زيتون 700 گرمی بی هسته کاساندا
۱۸,۵۰۰تومان
زيتون مغزدار کاساندا
زيتون مغزدار کاساندا
۱۹,۸۰۰تومان
زيتون شور ویژه تکناز
زيتون شور ویژه تکناز
۱۱,۴۰۰تومان
تون ماهی 180 گرمی شیلتون
تون ماهی 180 گرمی شیلتون
۸,۹۰۰تومان
تون ماهی 120 گرمی جیحون
تون ماهی 120 گرمی جیحون
۴,۸۰۰تومان
تن ماهی سبزیجات شیلتون
تن ماهی سبزیجات شیلتون
۹,۴۰۰تومان
تون ماهی روغن زیتون پونل
تون ماهی روغن زیتون پونل
۷,۱۰۰تومان

چاشنی و افزودنی

آبلیمو، آبغوره و سرکه

آبلیمو 1/5 لیتری عدالت
آبلیمو 1/5 لیتری عدالت
۱۷,۰۰۰تومان
آبلیمو 2 لیتری دست چین
آبلیمو 2 لیتری دست چین
۱۱,۵۰۰تومان
حلوا شکری 100 گرمی عقاب
حلوا شکری 100 گرمی عقاب
۴,۵۰۰تومان
حلوا 400 گرمی پسته ای باز
حلوا 400 گرمی پسته ای باز
۲۱,۰۰۰تومان
حلوای 400 گرمی کنجد باز
حلوای 400 گرمی کنجد باز
۱۶,۵۰۰تومان
کرم کنجد ساده باز
کرم کنجد ساده باز
۱۰,۵۰۰تومان
کرم کنجد شکلاتی باز
کرم کنجد شکلاتی باز
۱۶,۰۰۰تومان
کرم کنجد رژیمی عقاب
کرم کنجد رژیمی عقاب
۱۶,۰۰۰تومان
کرم کنجد کاکائویی عقاب
کرم کنجد کاکائویی عقاب
۱۵,۰۰۰تومان
کرم کنجد دو رنگ هدهد
کرم کنجد دو رنگ هدهد
۱۲,۵۰۰تومان
کرم کنجد شکلاتی هدهد
کرم کنجد شکلاتی هدهد
۱۲,۵۰۰تومان
سس مایونز 1400 گرمی مهرام
سس مایونز 1400 گرمی مهرام
۲۲,۰۰۰تومان
سس کچاپ 660 گرمی بهروز
سس کچاپ 660 گرمی بهروز
۶,۱۵۰تومان
سس کچاپ موشکی 712 گرمی دلپذیر
سس کچاپ موشکی 712 گرمی دلپذیر
۱۱,۰۰۰تومان
سس مایونز 900 گرمی بهروز
سس مایونز 900 گرمی بهروز
۹,۹۲۵تومان
سس هزار جزیره دلپذیر
سس هزار جزیره دلپذیر
۷,۰۰۰تومان
سس ماست بهروز
سس ماست بهروز
۶,۷۷۰تومان
سس فرانسوی دلپذیر
سس فرانسوی دلپذیر
۷,۰۰۰تومان
سس مایونز 450 گرمی مهرام
سس مایونز 450 گرمی مهرام
۷,۸۰۰تومان
سس گلوریا فلفل زرد تند کوچک
سس گلوریا فلفل زرد تند کوچک
۶,۰۰۰تومان
سس گلوریا فلفل قرمز تند کوچک
سس گلوریا فلفل قرمز تند کوچک
۸,۰۰۰تومان
سس گلوریا فلفل سبز کوچک
سس گلوریا فلفل سبز کوچک
۶,۰۰۰تومان
سس کچاپ Roza
سس کچاپ Roza
۵,۵۰۰تومان
سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز
سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز
۴,۵۵۰تومان
سس گلوریا فلفل قرمز تند بزرگ
سس گلوریا فلفل قرمز تند بزرگ
۱۶,۰۰۰تومان
سس گلوریا فلفل سبز تند بزرگ
سس گلوریا فلفل سبز تند بزرگ
۱۸,۰۰۰تومان
پودر سوخاری 300 گرم سبزدانه
پودر سوخاری 300 گرم سبزدانه
۳,۳۰۰تومان
آرد سفید گندم زر
آرد سفید گندم زر
۲,۰۰۰تومان
آرد گندم 700 گرمی ترخینه
آرد گندم 700 گرمی ترخینه
۴,۴۰۰تومان
دارچین 90 گرمی پت غنچه
دارچین 90 گرمی پت غنچه
۴,۹۵۰تومان
چاشنی جوجه کباب 90 گرمی غنچه
چاشنی جوجه کباب 90 گرمی غنچه
۶,۳۵۰تومان
چاشنی مرغ و ماهی پت 90 گرمی غنچه
چاشنی مرغ و ماهی پت 90 گرمی غنچه
۶,۸۵۰تومان
کنجد 90 گرمی پت غنچه
کنجد 90 گرمی پت غنچه
۴,۲۸۰تومان
ادویه کاری 70 گرمی پت غنچه
ادویه کاری 70 گرمی پت غنچه
۳,۸۵۰تومان
پودر کتلت گلها
پودر کتلت گلها
۸,۰۰۰تومان
فلفل قرمز 90 گرمی پت غنچه
فلفل قرمز 90 گرمی پت غنچه
۴,۱۸۰تومان
زردچوبه 90 گرمی پت غنچه
زردچوبه 90 گرمی پت غنچه
۴,۳۰۰تومان
فلفل سیاه 90 گرمی پت غنچه
فلفل سیاه 90 گرمی پت غنچه
۱۲,۱۰۰تومان
پودر ادویه سوخاری گلها
پودر ادویه سوخاری گلها
۶,۲۰۰تومان
آرد ذرت گلها
آرد ذرت گلها
۲,۸۰۰تومان
آرد سوخاری گلها
آرد سوخاری گلها
۴,۵۰۰تومان
آرد برنج کوچک گلها
آرد برنج کوچک گلها
۳,۴۵۰تومان
آرد نخود چی کوچک گلها
آرد نخود چی کوچک گلها
۳,۹۰۰تومان
پودر سیر 90 گرمی پت غنچه
پودر سیر 90 گرمی پت غنچه
۴,۲۹۰تومان
پودر موسیر پت 90 گرمی غنچه
پودر موسیر پت 90 گرمی غنچه
۹,۷۵۰تومان
جوش شیرین پت 200 گرمی غنچه
جوش شیرین پت 200 گرمی غنچه
۴,۹۵۰تومان
زیره سبز 90 گرمی غنچه
زیره سبز 90 گرمی غنچه
۶,۴۹۰تومان
چاشنی ماست و خیار 70 گرمی پت غنچه
چاشنی ماست و خیار 70 گرمی پت غنچه
۶,۳۵۰تومان
آویشن 65 گرمی پت غنچه
آویشن 65 گرمی پت غنچه
۶,۳۸۰تومان
پودر نشاسته 90 گرمی پت غنچه
پودر نشاسته 90 گرمی پت غنچه
۲,۳۱۰تومان
آبغوره 330 گرمی یک و یک
آبغوره 330 گرمی یک و یک
۵,۳۵۰تومان
سرکه نیم لیتری گلاب پاش
سرکه نیم لیتری گلاب پاش
۲,۵۰۰تومان
لازانیا 300 گرمی مانا
لازانیا 300 گرمی مانا
۳,۵۰۰تومان
رشته آش کارتنی 500 گرمی زر
رشته آش کارتنی 500 گرمی زر
۴,۲۰۰تومان
رشته پلویی بزرگمهر
رشته پلویی بزرگمهر
۳,۷۰۰تومان
خمیر پیتزا ظرفی 9595
خمیر پیتزا ظرفی 9595
۵,۹۵۰تومان
پودر خمیر پیراشکی زعفرانی 9595
پودر خمیر پیراشکی زعفرانی 9595
۴۴,۸۰۰تومان
نمک 700 گرمی
نمک 700 گرمی
۱,۰۰۰تومان
نمک دریایی تصفیه شده یددار
نمک دریایی تصفیه شده یددار
۵,۰۰۰تومان
آبلیمو 1280 گرمی فیض
آبلیمو 1280 گرمی فیض
۱۱,۰۰۰تومان

فرآورده های پروتئینی

فرآورده های پروتئینی

شنیسل مرغ کاله
شنیسل مرغ کاله
۱۹,۸۰۰تومان
کباب کوبیده کاله
کباب کوبیده کاله
۱۹,۰۰۰تومان
همبرگر نیان
همبرگر نیان
۸,۷۰۰تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت ب آ
کباب لقمه 70 درصد گوشت ب آ
۲۱,۸۰۰تومان
ناگت مرغ 450 گرمی ب آ
ناگت مرغ 450 گرمی ب آ
۱۹,۸۰۰تومان
میگو سوخاری ب آ
میگو سوخاری ب آ
۱۹,۱۰۰تومان
جوجه کباب کاله
جوجه کباب کاله
۲۰,۵۰۰تومان
میگو سوخاری کاله
میگو سوخاری کاله
۱۷,۵۰۰تومان
ذغالی برگر 202
ذغالی برگر 202
۲۹,۵۰۰تومان
همبرگر 85 درصد 202
همبرگر 85 درصد 202
۲۷,۵۰۰تومان
همبرگر معمولی 30 درصد 202
همبرگر معمولی 30 درصد 202
۱۱,۵۰۰تومان
ساعت کاری
شنبه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
یک‌شنبه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه‌شنبه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهار‌شنبه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنج‌شنبه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه
۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
حداقل سفارش
۵,۰۰۰تومان
محدوده سرویس‌دهی
موقعیت بر روی نقشه ( محدوده تحت پوششمحدوده پیک رایگانمسیر یابی )

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است!
حداقل سفارش ۵,۰۰۰ تومان