فرآورده های مرغ چیکلند

آدرس : محمدشهر روبروی فروشگاه رفاه خ میهن
اشتراک گذاری در

1800 گرمی

بسته های 1800 گرمی

مرغ کامل خرد شده ۱۸۰۰ گرمی
مرغ کامل خرد شده ۱۸۰۰ گرمی
۴۰,۷۷۰تومان
ران بی پوست 1800 گرمی
ران بی پوست 1800 گرمی
۴۰,۲۳۰تومان
سینه بی پوست 1800 گرمی
سینه بی پوست 1800 گرمی
۴۴,۱۴۵تومان
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی
۴۲,۱۶۵تومان

1500 گرمی

بسته های 1500 گرمی

مرغ کامل خرد شده 1500 گرمی
مرغ کامل خرد شده 1500 گرمی
۳۴,۶۹۵تومان
جوجه کباب ساده با استخوان زعفرانی 1500 گرمی
جوجه کباب ساده با استخوان زعفرانی 1500 گرمی
۴۱,۳۰۶تومان
ساق ران 1500 گرمی
ساق ران 1500 گرمی
۳۹,۱۴۱تومان
جوجه کباب ساده با استخوان 1500 گرمی
جوجه کباب ساده با استخوان 1500 گرمی
۳۸,۵۱۳تومان
مغز ران 1500 گرمی
مغز ران 1500 گرمی
۳۹,۱۴۳تومان
شنیسل بی استخوان ساده 1500 گرمی
شنیسل بی استخوان ساده 1500 گرمی
۵۰,۷۱۵تومان

900 گرمی

بسته های 900 گرمی

استیک سینه مرغ 900 گرمی
استیک سینه مرغ 900 گرمی
۳۳,۴۳۵تومان
شنیسل بی استخوان ساده 900 گرمی
شنیسل بی استخوان ساده 900 گرمی
۳۲,۶۷۰تومان
گردن مرغ 900 گرمی
گردن مرغ 900 گرمی
۶,۱۶۵تومان
جوجه زعفرانی 900 گرمی
جوجه زعفرانی 900 گرمی
۳۴,۵۱۵تومان
بازو زعفرانی 900 گرمی
بازو زعفرانی 900 گرمی
۲۰,۴۷۵تومان
بال زعفرانی 900 گرمی
بال زعفرانی 900 گرمی
۲۰,۷۵۰تومان
بال و بازو زعفرانی 900 گرمی
بال و بازو زعفرانی 900 گرمی
۲۱,۹۲۰تومان
بال ساده 900 گرمی
بال ساده 900 گرمی
۱۸,۹۰۰تومان
بال و بازو ساده 900 گرمی
بال و بازو ساده 900 گرمی
۲۰,۰۷۰تومان
جوجه کباب ران 900 گرمی
جوجه کباب ران 900 گرمی
۳۲,۳۱۰تومان
جوجه کباب ران زعفرانی 900 گرمی
جوجه کباب ران زعفرانی 900 گرمی
۳۳,۱۲۰تومان
جوجه کباب ساده با استخوان زعفرانی 900 گرمی
جوجه کباب ساده با استخوان زعفرانی 900 گرمی
۲۱,۲۴۰تومان
جوجه کباب ساده با استخوان 900 گرمی
جوجه کباب ساده با استخوان 900 گرمی
۲۰,۲۹۵تومان
جوجه کباب ساده بی استخوان 900 گرمی
جوجه کباب ساده بی استخوان 900 گرمی
۳۲,۴۹۰تومان
فیله سینه 900 گرمی
فیله سینه 900 گرمی
۳۴,۵۱۵تومان
فیله ساده 900 گرمی
فیله ساده 900 گرمی
۳۵,۷۷۵تومان
ران بی پوست 900 گرمی
ران بی پوست 900 گرمی
۲۱,۵۸۷تومان
سینه بی پوست 900 گرمی
سینه بی پوست 900 گرمی
۲۴,۲۵۵تومان
ساق ران 900 گرمی
ساق ران 900 گرمی
۲۴,۸۲۷تومان
مغز ران 900 گرمی
مغز ران 900 گرمی
۲۴,۶۲۰تومان
استیک مرغ زعفرانی 900 گرمی
استیک مرغ زعفرانی 900 گرمی
۳۴,۵۱۵تومان

500 گرمی

بسته های 500 گرمی

چیکن استراگانف 500 گرمی
چیکن استراگانف 500 گرمی
۱۹,۱۲۵تومان
ساعت کاری
شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
یک‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
سه‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
چهار‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
پنج‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
جمعه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰
حداقل سفارش
۵۰,۰۰۰تومان
محدوده سرویس‌دهی
موقعیت بر روی نقشه ( محدوده تحت پوششمحدوده پیک رایگانمسیر یابی )

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است!
حداقل سفارش ۵۰,۰۰۰ تومان