پیتزا پیتو

آدرس : چهارراه طالقانی ؛بسمت م شهدا ،ابتدای کوچه یادگاری
اشتراک گذاری در

پیتزا

پیتزا مینی

پیتزا سیسیلی (مینی)
پیتزا سیسیلی (مینی)
۱۶,۵۰۰تومان
پیتزا سبزیجات (مینی)
پیتزا سبزیجات (مینی)
۱۳,۹۰۰تومان
پیتزا میکس ویژه پیتو (تک نفره)
پیتزا میکس ویژه پیتو (تک نفره)
۲۵,۹۰۰تومان
پیتزا قارچ و گوشت ( تک نفره)
پیتزا قارچ و گوشت ( تک نفره)
۲۲,۹۰۰تومان
پیتزا قارچ و فیله مرغ (تک نفره)
پیتزا قارچ و فیله مرغ (تک نفره)
۱۹,۹۰۰تومان
پیتزا رست بیف (تک نفره)
پیتزا رست بیف (تک نفره)
۲۹,۹۰۰تومان
پیتزا مخصوص (تک نفره)
پیتزا مخصوص (تک نفره)
۲۰,۹۰۰تومان
پیتزا مخلوط (تک نفره)
پیتزا مخلوط (تک نفره)
۱۸,۵۰۰تومان
پیتزا پپرونی (تک نفره)
پیتزا پپرونی (تک نفره)
۱۷,۹۰۰تومان
پیتزا مکزیکی (تک‌نفره)
پیتزا مکزیکی (تک‌نفره)
۲۲,۹۰۰تومان
پیتزا یونانی (تک نفره)
پیتزا یونانی (تک نفره)
۱۸,۹۰۰تومان
پیتزا سیسیلی (تک نفره)
پیتزا سیسیلی (تک نفره)
۲۰,۵۰۰تومان
پیتزا سبزیجات (تک نفره)
پیتزا سبزیجات (تک نفره)
۱۷,۵۰۰تومان
پیتزا میکس ویژه پیتو (دونفره)
پیتزا میکس ویژه پیتو (دونفره)
۳۹,۹۰۰تومان
پیتزا قارچ و گوشت (دونفره)
پیتزا قارچ و گوشت (دونفره)
۳۲,۹۰۰تومان
پیتزا قارچ و فیله مرغ (دونفره)
پیتزا قارچ و فیله مرغ (دونفره)
۲۹,۹۰۰تومان
پیتزا رست بیف (دونفره)
پیتزا رست بیف (دونفره)
۴۲,۹۰۰تومان
پیتزا مخصوص (دونفره)
پیتزا مخصوص (دونفره)
۳۲,۹۰۰تومان
پیتزا مخلوط (دو نفره)
پیتزا مخلوط (دو نفره)
۲۸,۵۰۰تومان
پیتزا پپرونی (دو نفره)
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۲۷,۹۰۰تومان
پیتزا مکزیکی (دو نفره)
پیتزا مکزیکی (دو نفره)
۳۴,۹۰۰تومان
پیتزا یونانی (دو نفره)
پیتزا یونانی (دو نفره)
۲۸,۹۰۰تومان
پیتزا سیسیلی (دو نفره)
پیتزا سیسیلی (دو نفره)
۳۴,۹۰۰تومان
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۲۲,۹۰۰تومان
پیتزا یونانی (مینی)
پیتزا یونانی (مینی)
۱۴,۵۰۰تومان
پیتزا مکزیکی (مینی)
پیتزا مکزیکی (مینی)
۱۶,۹۰۰تومان
پیتزا پپرونی (مینی)
پیتزا پپرونی (مینی)
۱۴,۹۰۰تومان
پیتزا مخلوط (مینی)
پیتزا مخلوط (مینی)
۱۵,۹۰۰تومان
پیتزا مخصوص (مینی)
پیتزا مخصوص (مینی)
۱۶,۹۰۰تومان
پیتزا رست بیف (مینی)
پیتزا رست بیف (مینی)
۱۹,۹۰۰تومان
پیتزا قارچ و فیله مرغ (مینی)
پیتزا قارچ و فیله مرغ (مینی)
۱۵,۹۰۰تومان
پیتزا قارچ و گوشت (مینی)
پیتزا قارچ و گوشت (مینی)
۱۷,۹۰۰تومان
پیتزا میکس ویژه پیتو (مینی)
پیتزا میکس ویژه پیتو (مینی)
۱۹,۵۰۰تومان

برگر

برگرها

همبرگر ممتاز
همبرگر ممتاز
۱۳,۹۰۰تومان
قارچ برگر
قارچ برگر
۲۰,۹۰۰تومان
چیزبرگر
چیزبرگر
۱۹,۹۰۰تومان
رویال برگر
رویال برگر
۲۱,۵۰۰تومان
میکس چیز برگر
میکس چیز برگر
۲۵,۹۰۰تومان
دوبل چیزبرگر
دوبل چیزبرگر
۲۸,۹۰۰تومان
همبرگر ویژه
همبرگر ویژه
۲۲,۹۰۰تومان
همبرگر ذغالی
همبرگر ذغالی
۱۷,۹۰۰تومان
چیکن برگر
چیکن برگر
۱۸,۹۰۰تومان

ساندویچ

ساندویچ سرد

ساندویچ بندری پرسی
ساندویچ بندری پرسی
۱۷,۹۰۰تومان
ساندویچ بندری
ساندویچ بندری
۱۳,۹۰۰تومان
ساندویچ کوکتل
ساندویچ کوکتل
۱۲,۹۰۰تومان
ساندویچ کوکتل ویژه
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۵,۵۰۰تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری ویژه
ساندویچ فیله مرغ سوخاری ویژه
۱۸,۹۰۰تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۵,۹۰۰تومان
ساندویچ فیله مرغ ویژه
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۹,۹۰۰تومان
ساندویچ فیله مرغ
ساندویچ فیله مرغ
۱۶,۰۰۰تومان
ساندویچ رست بیف
ساندویچ رست بیف
۱۴,۹۰۰تومان
ساندویچ ژامبون تنوری با پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری با پنیر
۱۴,۹۰۰تومان
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۷,۹۰۰تومان
ساندویچ پپرونی تنوری با پنیر
ساندویچ پپرونی تنوری با پنیر
۱۴,۹۰۰تومان
ساندویچ پپرونی تنوری ویژه
ساندویچ پپرونی تنوری ویژه
۱۶,۹۰۰تومان
ساندویچ هات داگ
ساندویچ هات داگ
۱۴,۹۰۰تومان
ساندویچ هات داگ پنیر
ساندویچ هات داگ پنیر
۱۶,۵۰۰تومان
ساندویچ هات داگ ویژه (قارچ و پنیر)
ساندویچ هات داگ ویژه (قارچ و پنیر)
۱۸,۵۰۰تومان
ساندویچ هات داگ ویژه پیتو
ساندویچ هات داگ ویژه پیتو
۲۰,۹۰۰تومان
ساندویچ ویژه پیتو
ساندویچ ویژه پیتو
۲۴,۹۰۰تومان
ساندویچ کالباس خشک
ساندویچ کالباس خشک
۱۲,۹۰۰تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۴,۵۰۰تومان
ساندویچ ژامبون گوشت
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۴,۹۰۰تومان
ساندویچ ژامبون ویژه
ساندویچ ژامبون ویژه
۱۵,۹۰۰تومان

سوخاری و کبابی

کبابی

فیله کبابی ۲ تکه
فیله کبابی ۲ تکه
۱۷,۹۰۰تومان
فیله کبابی ۳ تکه
فیله کبابی ۳ تکه
۲۴,۹۰۰تومان
فیله کبابی ۴ تکه
فیله کبابی ۴ تکه
۲۸,۹۰۰تومان
فیله سوخاری ۲ تکه
فیله سوخاری ۲ تکه
۱۷,۹۰۰تومان
فیله سوخاری ۳ تکه
فیله سوخاری ۳ تکه
۲۴,۹۰۰تومان
فیله سوخاری ۴ تکه
فیله سوخاری ۴ تکه
۲۸,۹۰۰تومان

پیش‌غذا

پیش غذاها

سالاد پاستا
سالاد پاستا
۸,۹۰۰تومان
سالاد کلم
سالاد کلم
۶,۹۰۰تومان
سالاد فصل
سالاد فصل
۶,۹۰۰تومان
نان سیر
نان سیر
۹,۹۰۰تومان
سیب زمینی ویژه پیتو (بزرگ)
سیب زمینی ویژه پیتو (بزرگ)
۱۳,۹۰۰تومان
سیب زمینی با پنیر (بزرگ)
سیب زمینی با پنیر (بزرگ)
۱۱,۹۰۰تومان
قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۱۱,۹۰۰تومان
سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)
سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)
۹,۹۰۰تومان

نوشیدنی

دوغ و آب معدنی

نوشابه کوچک
نوشابه کوچک
۲,۵۰۰تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی
۳,۵۰۰تومان
دلستر بطری
دلستر بطری
۵,۵۰۰تومان
آب معدنی کوچک
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰تومان
دوغ بطری کوچک
دوغ بطری کوچک
۲,۵۰۰تومان
آب معدنی بزرگ
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰تومان
ساعت کاری
شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
یک‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
دوشنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
سه‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
چهار‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
پنج‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
جمعه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
حداقل سفارش
۱۲,۰۰۰تومان
محدوده سرویس‌دهی
موقعیت بر روی نقشه ( محدوده تحت پوششمحدوده پیک رایگانمسیر یابی )

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است!
حداقل سفارش ۱۲,۰۰۰ تومان