لبنیات ماستینه

آدرس : بلوار طالقانی جنوبی بین خیابان سرو و کارج
اشتراک گذاری در

لبنیات

دوغ و شیر

شیر فله ای
شیر فله ای
۳,۰۰۰تومان
دوغ فله ای
دوغ فله ای
۲,۵۰۰تومان
دوغ گاوی ماستینه
دوغ گاوی ماستینه
۴,۵۰۰تومان
دوغ شتر یک و نیم لیتری ویوان
دوغ شتر یک و نیم لیتری ویوان
۱۸,۰۰۰تومان
دوغ شتر یک و نیم لیتری آسایش
دوغ شتر یک و نیم لیتری آسایش
۱۷,۵۰۰تومان
دوغ شتر یک و نیم لیتری دوشینه
دوغ شتر یک و نیم لیتری دوشینه
۱۲,۰۰۰تومان
شیر نیم لیتری آسایش
شیر نیم لیتری آسایش
۱۳,۵۰۰تومان
فالوده نیم کیلویی
فالوده نیم کیلویی
۷,۰۰۰تومان
بستنی سنتی تک نفره ولنجک
بستنی سنتی تک نفره ولنجک
۲,۵۰۰تومان
بستنی میوه ای ولنجک
بستنی میوه ای ولنجک
۹,۰۰۰تومان
بستنی سنتی حصیری 6 عددی ولنجک
بستنی سنتی حصیری 6 عددی ولنجک
۱۴,۰۰۰تومان
بستنی سنتی نیم کیلویی ولنجک
بستنی سنتی نیم کیلویی ولنجک
۷,۵۰۰تومان
بستنی سنتی یک کیلویی ولنجک
بستنی سنتی یک کیلویی ولنجک
۱۴,۰۰۰تومان
کره محلی گاوی نیم کیلو
کره محلی گاوی نیم کیلو
۲۰,۰۰۰تومان
پنیر محلی (لاکتیک) صباح نیم کیلو
پنیر محلی (لاکتیک) صباح نیم کیلو
۹,۹۰۰تومان
پنیر پاستوریزه صباح نیم کیلو
پنیر پاستوریزه صباح نیم کیلو
۷,۷۵۰تومان
پنیر لیقوان شاهی
پنیر لیقوان شاهی
۲۴,۰۰۰تومان
ماست دو کیلویی
ماست دو کیلویی
۹,۰۰۰تومان
ماست سطلی 4 کیلویی
ماست سطلی 4 کیلویی
۱۸,۵۰۰تومان
ماست سطلی 2 کیلویی
ماست سطلی 2 کیلویی
۱۱,۰۰۰تومان
ماست یک کیلویی
ماست یک کیلویی
۴,۵۰۰تومان
ماست یک و نیم کیلویی
ماست یک و نیم کیلویی
۰تومان
سرشیر
سرشیر
۸,۰۰۰تومان
خامه سنتی
خامه سنتی
۵,۰۰۰تومان
کشک یک کیلویی
کشک یک کیلویی
۱۰,۰۰۰تومان
کشک نیم کیلویی
کشک نیم کیلویی
۵,۰۰۰تومان
ماست موسیر یک کیلویی
ماست موسیر یک کیلویی
۱۱,۰۰۰تومان
ماست موسیر نیم کیلویی
ماست موسیر نیم کیلویی
۵,۵۰۰تومان
ماست چکیده یک کیلویی
ماست چکیده یک کیلویی
۱۰,۰۰۰تومان
ماست چکیده نیم کیلویی
ماست چکیده نیم کیلویی
۵,۰۰۰تومان

سایر محصولات

عسل

نان جو سنتی صد در صد خالص محجوب
نان جو سنتی صد در صد خالص محجوب
۸,۰۰۰تومان
نان خشک هیزمی یزد
نان خشک هیزمی یزد
۱۷,۵۰۰تومان
نان جو رژیمی و کم نمک محجوب
نان جو رژیمی و کم نمک محجوب
۴,۰۰۰تومان
نان سنتی محجوب
نان سنتی محجوب
۵,۰۰۰تومان
عسل گون آوج یک کیلو
عسل گون آوج یک کیلو
۶۵,۰۰۰تومان
عسل کنار یک کیلو
عسل کنار یک کیلو
۷۲,۰۰۰تومان
عسل زول بزرگ یک کیلو
عسل زول بزرگ یک کیلو
۸۸,۰۰۰تومان
عسل زول نیم کیلو
عسل زول نیم کیلو
۴۴,۰۰۰تومان
عسل رس آویشن فیروزکوه،یک کیلو
عسل رس آویشن فیروزکوه،یک کیلو
۷۰,۰۰۰تومان
عسل وحشی،یک کیلو
عسل وحشی،یک کیلو
۸۶,۰۰۰تومان
عسل وحشی نیم کیلو
عسل وحشی نیم کیلو
۴۳,۰۰۰تومان
عسل آویشن 420 گرمی طالقان
عسل آویشن 420 گرمی طالقان
۳۵,۰۰۰تومان
عسل گل گشنیز کردستان
عسل گل گشنیز کردستان
۴۸,۰۰۰تومان
عسل آویشن قرمز
عسل آویشن قرمز
۹۵,۰۰۰تومان
عسل بهار نارنج شیراز
عسل بهار نارنج شیراز
۶۵,۰۰۰تومان
عسل سیاه یا پیچک وحشی
عسل سیاه یا پیچک وحشی
۳۵,۰۰۰تومان
عسل چهل گیاه خرم آباد
عسل چهل گیاه خرم آباد
۸۶,۰۰۰تومان
عسل آویشن با گرده گل طالقان
عسل آویشن با گرده گل طالقان
۱۱۵,۰۰۰تومان
شیره خرما کوچک اسکو
شیره خرما کوچک اسکو
۷,۰۰۰تومان
سه شیره انگورخرما توت اسکو
سه شیره انگورخرما توت اسکو
۱۰,۵۰۰تومان
 شیره انگور کوچک اسکو
شیره انگور کوچک اسکو
۱۰,۰۰۰تومان
شیره توت اسکو
شیره توت اسکو
۱۰,۰۰۰تومان
شیره سیب مزرعه طلایی
شیره سیب مزرعه طلایی
۱۱,۰۰۰تومان
حلوا ارده سنتی بارپاز (بهجتی) بزرگ
حلوا ارده سنتی بارپاز (بهجتی) بزرگ
۲۳,۰۰۰تومان
ارده سنتی ممتاز بارپاز (بهجتی) بزرگ
ارده سنتی ممتاز بارپاز (بهجتی) بزرگ
۲۸,۰۰۰تومان
ارده ممتاز بارپاز (بهجتی) کوچک
ارده ممتاز بارپاز (بهجتی) کوچک
۱۸,۰۰۰تومان
نقل گردویی گل گاو زبان
نقل گردویی گل گاو زبان
۹,۹۰۰تومان
نقل و آب‌نبات گل محمدی
نقل و آب‌نبات گل محمدی
۷,۰۰۰تومان
نقل گردو به لیمو
نقل گردو به لیمو
۹,۵۰۰تومان
نقل گردو و گل محمدی
نقل گردو و گل محمدی
۹,۵۰۰تومان
آب‌نبات نارگیلی
آب‌نبات نارگیلی
۷,۰۰۰تومان
نقل خلال بهار گل محمدی
نقل خلال بهار گل محمدی
۹,۵۰۰تومان
نقل خلال بهار نارنج طبیعی
نقل خلال بهار نارنج طبیعی
۹,۰۰۰تومان
نقل خلال بهار نارنج
نقل خلال بهار نارنج
۹,۰۰۰تومان
خرمای مضافتی بم درجه یک
خرمای مضافتی بم درجه یک
۱۴,۰۰۰تومان
خرمای پیارم حاجی آباد درجه یک
خرمای پیارم حاجی آباد درجه یک
۲۴,۰۰۰تومان
رطب تازه کبکاب
رطب تازه کبکاب
۱۲,۵۰۰تومان
خرمای زاهدی درجه یک
خرمای زاهدی درجه یک
۱۳,۰۰۰تومان
خرمای ربی
خرمای ربی
۱۶,۰۰۰تومان
خرما خاصویی درجه یک
خرما خاصویی درجه یک
۱۸,۰۰۰تومان
رب انار نیم کیلویی یزد
رب انار نیم کیلویی یزد
۱۰,۰۰۰تومان
رب انار یک کیلویی یزد
رب انار یک کیلویی یزد
۲۰,۰۰۰تومان
قند تالار یزد 2 کیلویی
قند تالار یزد 2 کیلویی
۱۶,۰۰۰تومان
قند هل و گلاب یزد 2 کیلویی
قند هل و گلاب یزد 2 کیلویی
۱۸,۰۰۰تومان
نبات یزد
نبات یزد
۷,۰۰۰تومان
گرده گل بهاره طالقان
گرده گل بهاره طالقان
۲۵,۰۰۰تومان
ژل رویال درجه یک
ژل رویال درجه یک
۹۰,۰۰۰تومان
سمنو خانگی ارگانیک
سمنو خانگی ارگانیک
۶,۵۰۰تومان
لقمه نبات سنتی یزد درجه یک
لقمه نبات سنتی یزد درجه یک
۱۳,۰۰۰تومان
تخم بلدرچين 12 تایی مزرعه طلایی
تخم بلدرچين 12 تایی مزرعه طلایی
۴,۰۰۰تومان
حلوا شکری پسته ای محلات نیم کیلو
حلوا شکری پسته ای محلات نیم کیلو
۱۷,۵۰۰تومان
حلوا شکری اردکان نیم کیلو
حلوا شکری اردکان نیم کیلو
۱۷,۵۰۰تومان
کلمپه تازه رفسنجان
کلمپه تازه رفسنجان
۷,۵۰۰تومان
گردو تویسرکان
گردو تویسرکان
۵۸,۰۰۰تومان
مغز گردو تویسرکان درجه یک
مغز گردو تویسرکان درجه یک
۶۵,۰۰۰تومان
انجیر استهبان اعلا
انجیر استهبان اعلا
۴۶,۰۰۰تومان
بيسکوئيت خشخاشی،کنجدی
بيسکوئيت خشخاشی،کنجدی
۱۲,۵۰۰تومان
دانه خشخاش
دانه خشخاش
۱۵,۰۰۰تومان
حاج بادام درجه یک میبد
حاج بادام درجه یک میبد
۷,۰۰۰تومان
شیره انگور سفید ملایر اعلا
شیره انگور سفید ملایر اعلا
۲۰,۰۰۰تومان
روغن حیوانی گوسفندی اعلا
روغن حیوانی گوسفندی اعلا
۶۲,۰۰۰تومان
روغن حیوانی گاوی اعلا
روغن حیوانی گاوی اعلا
۴۸,۰۰۰تومان
روغن ارده کنجد4 لیتری بارپاز (بهجتی)
روغن ارده کنجد4 لیتری بارپاز (بهجتی)
۲۱۰,۰۰۰تومان
روغن ارده کنجد 2 لیتری بارپاز (بهجتی)
روغن ارده کنجد 2 لیتری بارپاز (بهجتی)
۱۱۰,۰۰۰تومان
روغن ارده کنجد 1 لیتری بارپاز (بهجتی)
روغن ارده کنجد 1 لیتری بارپاز (بهجتی)
۴۹,۰۰۰تومان
خیار شور ویژه
خیار شور ویژه
۷,۰۰۰تومان
زيتون کنسروی طارم درجه یک
زيتون کنسروی طارم درجه یک
۱۶,۰۰۰تومان
زيتون شکسته طارم درجه یک
زيتون شکسته طارم درجه یک
۱۸,۰۰۰تومان
زيتون بی هسته طارم درجه یک
زيتون بی هسته طارم درجه یک
۲۲,۰۰۰تومان
زيتون پرورده طارم تازه
زيتون پرورده طارم تازه
۸,۰۰۰تومان
عسل مومدار کردستان
عسل مومدار کردستان
۱۸,۰۰۰تومان
ساعت کاری
شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
یک‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
سه‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
چهار‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنج‌شنبه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
جمعه
۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
و
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
حداقل سفارش
۲۰,۰۰۰تومان
محدوده سرویس‌دهی
موقعیت بر روی نقشه ( محدوده تحت پوششمحدوده پیک رایگانمسیر یابی )

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است!
حداقل سفارش ۲۰,۰۰۰ تومان