فست فود ژوبین

آدرس : محمدشهر همایون ویلا فست فودژوبین
اشتراک گذاری در

پیتزا

مینی

پیتزا پنجره ای ژوبین مینی
پیتزا پنجره ای ژوبین مینی
۱۲,۰۰۰تومان
پیتزا فیلادلفیا مینی
پیتزا فیلادلفیا مینی
۱۴,۰۰۰تومان
پیتزا مکزیکی مینی
پیتزا مکزیکی مینی
۱۳,۰۰۰تومان
پیتزا مخصوص مینی
پیتزا مخصوص مینی
۹,۰۰۰تومان
پیتزا مخلوط مینی
پیتزا مخلوط مینی
۹,۰۰۰تومان
پیتزا گوشت و قارچ مینی
پیتزا گوشت و قارچ مینی
۱۳,۰۰۰تومان
پیتزا مرغ و قارچ مینی
پیتزا مرغ و قارچ مینی
۱۰,۰۰۰تومان
پیتزا پپرونی مینی
پیتزا پپرونی مینی
۹,۰۰۰تومان
پیتزا بیف مینی
پیتزا بیف مینی
۱۰,۰۰۰تومان
پیتزا سبزیجات مینی
پیتزا سبزیجات مینی
۸,۰۰۰تومان
پیتزا مارگاریتا مینی
پیتزا مارگاریتا مینی
۸,۰۰۰تومان
پیتزا پنجره ای ژوبین متوسط
پیتزا پنجره ای ژوبین متوسط
۲۴,۰۰۰تومان
پیتزا فیلادلفیا متوسط
پیتزا فیلادلفیا متوسط
۲۵,۰۰۰تومان
پیتزا مکزیکی متوسط
پیتزا مکزیکی متوسط
۲۴,۰۰۰تومان
پیتزا مخصوص متوسط
پیتزا مخصوص متوسط
۱۹,۰۰۰تومان
پیتزا مخلوط متوسط
پیتزا مخلوط متوسط
۱۹,۰۰۰تومان
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
۲۴,۰۰۰تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
۲۰,۰۰۰تومان
پیتزا پپرونی متوسط
پیتزا پپرونی متوسط
۱۹,۰۰۰تومان
پیتزا بیف متوسط
پیتزا بیف متوسط
۲۲,۰۰۰تومان
پیتزا سبزیجات متوسط
پیتزا سبزیجات متوسط
۱۸,۰۰۰تومان
پیتزا مارگاریتا متوسط
پیتزا مارگاریتا متوسط
۱۷,۰۰۰تومان
پیتزا رولت پیتزا متوسط
پیتزا رولت پیتزا متوسط
۲۵,۰۰۰تومان
پیتزا پنجره ای ژوبین خانواده
پیتزا پنجره ای ژوبین خانواده
۴۳,۰۰۰تومان
پیتزا فیلادلفیا خانواده
پیتزا فیلادلفیا خانواده
۴۵,۰۰۰تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
پیتزا مکزیکی خانواده
۴۳,۰۰۰تومان
پیتزا مخصوص خانواده
پیتزا مخصوص خانواده
۳۵,۰۰۰تومان
پیتزا مخلوط خانواده
پیتزا مخلوط خانواده
۳۶,۰۰۰تومان
پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ
۴۳,۰۰۰تومان
پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا مرغ و قارچ
۳۷,۰۰۰تومان
پیتزا پپرونی خانواده
پیتزا پپرونی خانواده
۳۷,۰۰۰تومان
پیتزا بیف خانواده
پیتزا بیف خانواده
۴۰,۰۰۰تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
پیتزا سبزیجات خانواده
۳۲,۰۰۰تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
پیتزا مارگاریتا خانواده
۳۰,۰۰۰تومان
پیتزا رولت پیتزا
پیتزا رولت پیتزا
۴۰,۰۰۰تومان
پیتزا ناپلی ایتالیایی
پیتزا ناپلی ایتالیایی
۳۸,۰۰۰تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۳۵,۰۰۰تومان
پیتزا ویژه ایتالیایی
پیتزا ویژه ایتالیایی
۳۸,۰۰۰تومان

همبرگر

دبل

همبرگر مخصوص
همبرگر مخصوص
۱۳,۰۰۰تومان
چیزبرگر
چیزبرگر
۱۳,۵۰۰تومان
چیکن برگر
چیکن برگر
۱۳,۰۰۰تومان
رویال برگر
رویال برگر
۱۵,۰۰۰تومان
برگر ویژه سوخاری
برگر ویژه سوخاری
۱۵,۰۰۰تومان
همبرگر مخصوص دبل
همبرگر مخصوص دبل
۲۰,۰۰۰تومان
دبل چیز برگر
دبل چیز برگر
۲۶,۰۰۰تومان
دبل چیکن برگر
دبل چیکن برگر
۲۴,۰۰۰تومان
دبل رویال برگر
دبل رویال برگر
۲۷,۰۰۰تومان
دبل ویژه سوخاری
دبل ویژه سوخاری
۲۹,۰۰۰تومان
همبرگر دستی ویژه
همبرگر دستی ویژه
۳۰,۰۰۰تومان
سوپر برگر ویژه
سوپر برگر ویژه
۴۰,۰۰۰تومان

ساندویچ

ساندویچ گرم

ساندویچ هات رویال
ساندویچ هات رویال
۲۳,۰۰۰تومان
ساندویچ سوپریم
ساندویچ سوپریم
۲۵,۰۰۰تومان
کالباس خشک ممتاز
کالباس خشک ممتاز
۱۲,۰۰۰تومان
ژامبون گوشت ۹۰%
ژامبون گوشت ۹۰%
۱۴,۰۰۰تومان
ژامبون مرغ ۹۰%
ژامبون مرغ ۹۰%
۱۴,۰۰۰تومان
ویژه ژوبین
ویژه ژوبین
۳۳,۰۰۰تومان
رست بیف
رست بیف
۲۵,۰۰۰تومان
هات ژامبون
هات ژامبون
۲۴,۰۰۰تومان
هات داگ ویژه
هات داگ ویژه
۱۳,۵۰۰تومان

کنتاکی

منوی اصلی سوخاری ها

کنتاکی ۲ تکه
کنتاکی ۲ تکه
۲۲,۰۰۰تومان
کنتاکی ۳ تکه
کنتاکی ۳ تکه
۳۰,۰۰۰تومان
کنتاکی ۵ تکه
کنتاکی ۵ تکه
۴۶,۰۰۰تومان
فیله سوخاری ۴ تکه
فیله سوخاری ۴ تکه
۲۷,۰۰۰تومان

کباب ترکی

کباب ترکی پرسی

کباب ترکی گوشت (پرسی)
کباب ترکی گوشت (پرسی)
۳۰,۰۰۰تومان
کباب ترکی مرغ (پرسی)
کباب ترکی مرغ (پرسی)
۳۰,۰۰۰تومان
کباب ترکی مخلوط (پرسی)
کباب ترکی مخلوط (پرسی)
۳۰,۰۰۰تومان
کباب ترکی گوشت (ساندویچ)
کباب ترکی گوشت (ساندویچ)
۱۸,۰۰۰تومان
کباب ترکی مرغ (ساندویچ)
کباب ترکی مرغ (ساندویچ)
۱۷,۰۰۰تومان
کباب ترکی مخلوط (ساندویچ)
کباب ترکی مخلوط (ساندویچ)
۱۸,۰۰۰تومان

پیش‌غذا

سالادها

سالاد مخصوص ژوبین
سالاد مخصوص ژوبین
۱۵,۰۰۰تومان
سالاد سزار
سالاد سزار
۱۴,۰۰۰تومان
سالاد اندونزی
سالاد اندونزی
۵,۰۰۰تومان
سالاد کلم
سالاد کلم
۳,۰۰۰تومان
سالاد فصل
سالاد فصل
۴,۰۰۰تومان
نان سیر
نان سیر
۶,۰۰۰تومان
قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۹,۰۰۰تومان
خلال سیب زمینی
خلال سیب زمینی
۶,۰۰۰تومان
سیب زمینی مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۱۰,۰۰۰تومان
چیپس و پنیر
چیپس و پنیر
۷,۰۰۰تومان
چیکن کرن
چیکن کرن
۱۲,۰۰۰تومان
بال کبابی تند
بال کبابی تند
۱۲,۰۰۰تومان

نوشیدنی

نوشابه

دوغ گرنیه
دوغ گرنیه
۳,۵۰۰تومان
آب‌معدنی کوچک
آب‌معدنی کوچک
۱,۵۰۰تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰تومان
اسپرایت خانواده
اسپرایت خانواده
۴,۵۰۰تومان
نوشابه خانواده زرد
نوشابه خانواده زرد
۴,۵۰۰تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰تومان
نوشابه شیشه
نوشابه شیشه
۲,۰۰۰تومان
دلستر لیمویی قوطی
دلستر لیمویی قوطی
۳,۵۰۰تومان
نوشابه خانواده زیرو
نوشابه خانواده زیرو
۴,۵۰۰تومان
دلستر هلو قوطی
دلستر هلو قوطی
۳,۵۰۰تومان
دلستر استوایی قوطی
دلستر استوایی قوطی
۳,۵۰۰تومان
دلستر مالت
دلستر مالت
۳,۵۰۰تومان
ساعت کاری
شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
یک‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
دوشنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
سه‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
چهار‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
پنج‌شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
جمعه
۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰
حداقل سفارش
۱۵,۰۰۰تومان
محدوده سرویس‌دهی
موقعیت بر روی نقشه ( محدوده تحت پوششمحدوده پیک رایگانمسیر یابی )

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است!
حداقل سفارش ۱۵,۰۰۰ تومان