کترینگ vip

آدرس : جاده ملارد بعد از مپنا
اشتراک گذاری در

چلو کباب‌ها

چلو کباب‌ها

چلو کره ایرانی
چلو کره ایرانی
۶,۰۰۰تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص
چلو کباب سلطانی مخصوص
۴۱,۰۰۰تومان
چلو کباب کوبیده دو سیخ
چلو کباب کوبیده دو سیخ
۱۵,۰۰۰تومان
چلو جوجه کباب
چلو جوجه کباب
۱۵,۰۰۰تومان
چلو برگ مخصوص
چلو برگ مخصوص
۳۶,۰۰۰تومان
چلو کباب ترش مخصوص
چلو کباب ترش مخصوص
۴۰,۰۰۰تومان
چلو کباب چنجه مخصوص
چلو کباب چنجه مخصوص
۳۶,۰۰۰تومان
چلو کباب بلغاری مخصوص
چلو کباب بلغاری مخصوص
۳۶,۰۰۰تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
چلو کباب بختیاری مخصوص
۳۱,۰۰۰تومان
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۲۱,۰۰۰تومان
چلو کباب خان ویژه
چلو کباب خان ویژه
۲۱,۰۰۰تومان
چلو جوجه کباب حلزونی مخصوص
چلو جوجه کباب حلزونی مخصوص
۲۰,۰۰۰تومان
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
۲۰,۰۰۰تومان
چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۱۸,۰۰۰تومان
چلو کوبیده تبریزی دو رو مخصوص
چلو کوبیده تبریزی دو رو مخصوص
۲۱,۰۰۰تومان
چلو کوبیده بیروتی مخصوص
چلو کوبیده بیروتی مخصوص
۲۱,۰۰۰تومان
چلو کوبیده ترش مخصوص
چلو کوبیده ترش مخصوص
۲۱,۰۰۰تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
چلو کباب وزیری مخصوص
۲۰,۰۰۰تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
چلو کباب نگینی مخصوص
۲۰,۰۰۰تومان
چلو لقمه مخصوص
چلو لقمه مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
دیس مخصوص سرآشپز
دیس مخصوص سرآشپز
۶۱,۰۰۰تومان
برنج قالبی
برنج قالبی
۷,۰۰۰تومان

غذاهای ایرانی

چلو غذاهای ایرانی

دیزی مخصوص
دیزی مخصوص
۲۱,۰۰۰تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
زرشک پلو با مرغ مخصوص
۱۶,۰۰۰تومان
چلو میرزا قاسمی
چلو میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰تومان
چلو خورشت قرمه سبزی
چلو خورشت قرمه سبزی
۱۳,۰۰۰تومان
چلو خورشت قیمه سیب‌زمینی
چلو خورشت قیمه سیب‌زمینی
۱۳,۰۰۰تومان
چلو خورشت قیمه بادمجون
چلو خورشت قیمه بادمجون
۱۳,۰۰۰تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
زرشک پلو با مرغ مخصوص
۱۶,۰۰۰تومان
چلو کباب تابه‌ای مخصوص
چلو کباب تابه‌ای مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
چلو ماهی قزل‌آلای کباب شده
چلو ماهی قزل‌آلای کباب شده
۳۰,۰۰۰تومان
چلو ماهی قزل‌آلای سرخ شده
چلو ماهی قزل‌آلای سرخ شده
۲۹,۰۰۰تومان
چلو گوشت ویژه
چلو گوشت ویژه
۲۹,۰۰۰تومان
باقالی‌پلو با گوشت ویژه
باقالی‌پلو با گوشت ویژه
۳۱,۰۰۰تومان
باقالی پلو با مرغ مخصوص
باقالی پلو با مرغ مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
باقالی پلو با ماهی
باقالی پلو با ماهی
۳۱,۰۰۰تومان
چلو خورشت بادمجان با گوشت
چلو خورشت بادمجان با گوشت
۱۵,۰۰۰تومان
چلو جوجه چوبی مخصوص
چلو جوجه چوبی مخصوص
۱۷,۰۰۰تومان
آلبالو پلو
آلبالو پلو
۷,۰۰۰تومان
شیرین پلو
شیرین پلو
۷,۰۰۰تومان
باقالی پلو
باقالی پلو
۷,۰۰۰تومان
باقالی پلو با مرغ سس پز
باقالی پلو با مرغ سس پز
۱۷,۰۰۰تومان

خوراک‌ها

خوراک‌ها

خوراک سلطانی مخصوص
خوراک سلطانی مخصوص
۳۶,۰۰۰تومان
خوراک برگ مخصوص
خوراک برگ مخصوص
۳۲,۰۰۰تومان
خوراک کباب ترش مخصوص
خوراک کباب ترش مخصوص
۳۶,۰۰۰تومان
خوراک چنجه مخصوص
خوراک چنجه مخصوص
۳۲,۰۰۰تومان
خوراک بلغاری مخصوص
خوراک بلغاری مخصوص
۳۲,۰۰۰تومان
خوراک بختیاری مخصوص
خوراک بختیاری مخصوص
۲۶,۰۰۰تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
خوراک جوجه کباب حلزونی مخصوص
خوراک جوجه کباب حلزونی مخصوص
۱۸,۰۰۰تومان
خوراک جوجه کباب ترش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۸,۰۰۰تومان
خوراک جوجه مخصوص
خوراک جوجه مخصوص
۱۵,۰۰۰تومان
خوراک جوجه چوبی
خوراک جوجه چوبی
۱۴,۰۰۰تومان
خوراک کوبیده لقمه مخصوص
خوراک کوبیده لقمه مخصوص
۱۵,۰۰۰تومان
خوراک کوبیده نگینی مخصوص
خوراک کوبیده نگینی مخصوص
۱۸,۰۰۰تومان
خوراک کوبیده تبریزی مخصوص
خوراک کوبیده تبریزی مخصوص
۱۸,۰۰۰تومان
خوراک کوبیده ترش مخصوص
خوراک کوبیده ترش مخصوص
۱۸,۰۰۰تومان
خوراک کباب خان مخصوص
خوراک کباب خان مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
خوراک وزیری مخصوص
خوراک وزیری مخصوص
۱۸,۰۰۰تومان
خوراک کوبیده بیروتی مخصوص
خوراک کوبیده بیروتی مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
خوراک کباب تابه‌ای مخصوص
خوراک کباب تابه‌ای مخصوص
۱۷,۰۰۰تومان
خوراک ماهی کبابی
خوراک ماهی کبابی
۲۷,۰۰۰تومان
خوراک ماهی سرخ شده
خوراک ماهی سرخ شده
۲۶,۰۰۰تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰تومان
خوراک کوبیده دو سیخ
خوراک کوبیده دو سیخ
۱۴,۰۰۰تومان
خوراک کشک بادمجان
خوراک کشک بادمجان
۱۱,۰۰۰تومان
خوراک میرزاقاسمی
خوراک میرزاقاسمی
۱۱,۰۰۰تومان
کتف کبابی
کتف کبابی
۱۱,۰۰۰تومان
کتف کبابی کنجدی
کتف کبابی کنجدی
۱۲,۰۰۰تومان
بال کبابی
بال کبابی
۱۱,۰۰۰تومان
بال کبابی کنجدی
بال کبابی کنجدی
۱۲,۰۰۰تومان
جوجه تک سیخ کنجدی
جوجه تک سیخ کنجدی
۱۲,۰۰۰تومان
کوبیده تک سیخ
کوبیده تک سیخ
۷,۰۰۰تومان

منوی غذاهای روزانه

جمعه

کوکو سیب زمینی
کوکو سیب زمینی
۱۱,۰۰۰تومان
کوکو سبزی مخصوص
کوکو سبزی مخصوص
۱۱,۰۰۰تومان
عدس پلو
عدس پلو
۱۳,۰۰۰تومان
لوبیا پلو
لوبیا پلو
۱۳,۰۰۰تومان
چلو خورشت کرفس
چلو خورشت کرفس
۱۳,۰۰۰تومان
چلو خورشت فسنجون
چلو خورشت فسنجون
۱۸,۰۰۰تومان
ماکارانی
ماکارانی
۱۳,۰۰۰تومان
چلو خورشت قیمه نثار مخصوص
چلو خورشت قیمه نثار مخصوص
۳۱,۰۰۰تومان
کوفته مخصوص
کوفته مخصوص
۱۵,۰۰۰تومان
رشته پلو با مرغ ریش ریش شده و زرشک
رشته پلو با مرغ ریش ریش شده و زرشک
۱۷,۰۰۰تومان
سبزی پلو با جوجه
سبزی پلو با جوجه
۱۹,۰۰۰تومان

پیش‌غذاها

سوپ و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰تومان
سوپ تک نفره
سوپ تک نفره
۳,۰۰۰تومان
سوپ یک کیلویی
سوپ یک کیلویی
۱۳,۰۰۰تومان
سوپ نیم کیلویی
سوپ نیم کیلویی
۷,۰۰۰تومان
سالاد فصل
سالاد فصل
۴,۰۰۰تومان
 شور
شور
۳,۰۰۰تومان
ماست بادمجان
ماست بادمجان
۳,۰۰۰تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده
۴,۰۰۰تومان
ماست و خیار سنتی
ماست و خیار سنتی
۳,۰۰۰تومان
ماست چکیده سنتی
ماست چکیده سنتی
۳,۰۰۰تومان
ماست موسیر سنتی
ماست موسیر سنتی
۳,۰۰۰تومان
ترشی
ترشی
۳,۰۰۰تومان
سالاد شیرازی سنتی
سالاد شیرازی سنتی
۳,۰۰۰تومان
ماست و موسیر شرکتی
ماست و موسیر شرکتی
۱,۵۰۰تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۷,۰۰۰تومان

نوشیدنی‌ها

دوغ و آب‌معدنی

دلستر قوطی
دلستر قوطی
۳,۰۰۰تومان
دوغ سنتی خانواده
دوغ سنتی خانواده
۵,۵۰۰تومان
دوغ لیوانی
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰تومان
دوغ خانواده معمولی
دوغ خانواده معمولی
۶,۰۰۰تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده
۵,۰۰۰تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک
۲,۰۰۰تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰تومان
آب معدنی کوچک
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰تومان
ساعت کاری
شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
یک‌شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
دوشنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
سه‌شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
چهار‌شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
پنج‌شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
جمعه
۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰
و
۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
حداقل سفارش
۱۰,۰۰۰تومان
محدوده سرویس‌دهی
موقعیت بر روی نقشه ( محدوده تحت پوششمحدوده پیک رایگانمسیر یابی )

سبد خرید


سبد خرید شما خالی است!
حداقل سفارش ۱۰,۰۰۰ تومان